Arkiv for august, 2011

0

Alt du bør vide om investering i guld og ædelmetaller

Dept collapse – The case for 20.000$ gold

Denne video er et absolut “Must see” for alle der overvejer at købe guld eller sølv eller allerede investerer i guld og sølv:

Mike Maloney – forfatteren af “Rich Dad’s Guide to Investing in Gold and Silver – Everything You Need to Profit From Precious Metals Now”, som er verdens mest sælgende bog om investering i guld og ædelmetaller, gennemgår i denne præsentation det mest sandsynlige scenarie for udviklingen i guldprisen – og det er lig med meget store stigninger i guldprisen de kommende år.

I præsentationen gennemgår han alle de faktorer, der vil skubbe prisen på guld og ikke mindst sølv opad de kommende år. MIke Maloney har sit eget site : Goldsilver.com, hvor han sælger guld og sølv, hvilket naturligvis gør, at han har en interesse i at folk investerer i guld eller sølv. Dette skal man naturligvis have i baghovedet når man ser præsentationen, Omvendt er præsentationen meget faktabaseret og jeg er ikke i tvivl om at han har ret i mange af hans pointer.

Jeg har ingen erfaring med at handle hos GoldSilver, men jeg vil meget gerne høre om det, hvis der er nogen der har erfaringer med GoldSilver.

0

Sølv – gulds vilde lillebror med det store potentiale

Jeg har længe villet lave et indlæg om sølv. Med de sidste ugers action på de finansielle markeder, har mit fokus dog været andre steder, men her en lille introduktion til sølv, som forhåbentligt løbende vil blive fulgt op af flere indlæg.

Hvordan adskiller sølv sig fra guld som investering?

Lige som guld, har sølv traditionelt fungeret som betalingsmiddel og har derfor mange af de samme egenskaber som guld i investerings øjemed. Det vil sige, der hvor folk søger hen i krisetider og som et værn mod inflation. Modsat guld, er sølv også et industrimetal, der i høj grad forbruges i blandt andet elektronik-, foto- og solenergiindustrien. Det betyder at det er mere komplekst at forudsige prisudviklingen på sølvprisen, da sølvprisen udover at blive påvirket af de samme elementer, der påvirker guldprisen også påvirkes af industriefterspørgsel og risikoen for sølv bliver en knap ressource i forhold til industrien. Generelt er sølvprisen mere volatil end guldprisen (det vil sige, at udsvingene på sølvprisen oftest er større end det gælder for guld), så som sølvinvestor skal man forberedt på at sølvprisen indimellem kan tage et relativt stort dyk. Omvendt kan det også gå meget hurtigt den anden vej.

Sølvprisens udvikling

Sølvprisen har de seneste år oplevet en udvikling med meget store prisstigninger, der minder om udviklingen i guldprisen. I forbindelse med nedgraderingen af USA’s kreditværdighed, så vi dog et eksempel på hvordan sølv og guldprisen kan udvikle sig i forskellige retninger. For mens guldprisen steg kraftigt, så vi et lille fald i sølvprisen. Faldet i sølvprisen skyldes, som nævnt ovenfor, at sølv finder stor anvendelse i industrien og i perioder med økonomisk usikkerhed vil sådanne råvarer falde i pris på grund af forventningerne om faldende efterspørgsel i industrien. Derfor vil den fremtidige udvikling i sølvprisen i højgrad afhænge af om investorerne primært ser sølvet som en industri råvarer eller som et ædelmetal på lige fod med guld. Fortsætter guldprisen sin udvikling opad, er jeg af flere årsager overbevidst om at sølv ikke bare vil blive trukket med op, men forholdsmæssigt vil nærme sig guldprisen

Sølv er ekstremt undervurderet i forhold til guld

Historisk set har prisforholdet mellem guld og sølv været 1:16. Det vil sige der skulle 16 vægtenheder sølv til at købe en vægtenhed guld. Med en aktuel sølv pris på 39$/ounce en guldpris på 1740$/ounce er forholdet 1:45. Det vil sige, at med den aktuelle guldpris skal sølv op i en pris der hedder 108$/ounce for at forholdet hedder 1:16.

Sølv ETF – den store joker

Der er købs store mængder sølv igennem exchange traded funds. Flere sølveksperter hævder at fondene umuligt kan ligge inde med  sølv, der svare til de aktier, der er udstedt. Viser dette sig at være sandt, vil det betyde en gevaldig stigning i fysisk sølv. Så med mindre du handel sølv på den korte bane anbefaler jeg at købe fysisk sølv. Du kan købe fysisk sølv både hos Goldmoney og BullionVault.

Skal jeg så investere i sølv?

Risikoen ved sølv, kan som nævnt være, at sølv primært bliver set som en industri råvarer, hvilket vil betyde at sølv vil falde, hvis den økonomiske krise udvikler sig yderligere. I betragtning af sølvprisens paralleludviklingen med guld tyder meget dog på at flertallet af investorerne primært ser sølv som et ædelmetal på lige fod med guld.

Min vurdering er, at vælger man at investere i sølv løber man en lidt større risiko end ved guld. Til gengæld er den potentielle gevinst enorm. Så er du villig til at påtage dig en øget risiko og ikke bange for et par bump på vejen kan sølv ende med at være et særdeles godt alternativ til guld.

Læs hvor du kan købe sølv og guld

Se den aktuelle og historiske udvikling i sølvprisen

1

Ny pejling om guldprisen i aften kl. 20.15

I aften klokken 20.15 går USA’s centralbank direktør Ben Bernanke på talerstolen i forbindelse med at centralbanken er samlet til rentemøde.

Traditionelt ville en rentenedsættelse være det logiske træk i forhold til at sætte gang i den amerikanske økonomi, men da renten allerede er på 0 %, er det ikke et våben Ben Bernanke længere har i sit arsenal. I stedet forventer flere økonomer, at Ben Bernanke lever op til sit øgenavn ”Helikopter Ben” (et øgenavn han fik, da han for år tilbage udtalte at han hellere ville kaste dollars ud fra helikoptere end at opleve deflation i USA) og lancere QE3 (Quantitative Easing 3) eller på dansk kvantitative lempelser 3.  Det betyder kort fortalt at USA trykker store mænger nye dollars, der sprøjtes ud i økonomien via obligationsopkøb.

Hvad betyder Q3 lempelser for guldprisen?

Kvantitative lempelser er dårlige nyheder for dem, der holder kontanter, da pengemængden udvides, hvilket betyder inflation og pengene bliver mindre værd. Det er omvendt gode nyheder for dem, der holder guld, da guld netop er et godt værn mod inflation og derfor vil få flere til at søge i mod ædelmetaller.

0

USA nedgraderes – Guldprisen vil stige

Kreditvurderingsinstituttet Standard and Poor´s nedgraderede i dag USA kreditvurdering fra den fineste vurdering AAA til AA+.

Guldprisen på den korte bane – flere vil købe guld og ædelmetaller

På den korte bane, er jeg ikke i tvivl om, at guldprisen vil stige og aktierne falde  når markederne åbner efter weekenden. Mange vil formentligt vælge at trække pengene ud af aktiemarkederne og en del vil købe guld for disse penge, så det er sandsynligt, at vi kommer til at se en guldpris på over 1700$/ounce i næste uge. Nedgraderingen kommer dog ikke som en kæmpe overraskelse, da Standard & Poor’s for længe siden har meldt ud, at der med stor sandsynlighed ville komme en nedgradering, med mindre forhandlingerne og gældsloftet medførte besparelser på 4000 milliarder dollars. Besparelserne blev som bekendt knapt på det halve, så spørgsmålet er om forventningen om en nedgradering ikke allerede er afspejlet i det akutelle niveau på aktiemarkederne og i guldprisen.

 

Guldprisen på den lange bane – endnu flere vil købe guld og ædelmetaller.

På den lidt længere bane, er det afgørende ikke så meget S& P’s rating. Det afgørende bliver, hvordan markederne reagerer på nedgraderingen. Hvis markedet betragter amerikanske statsobligationer som mindre sikre, vil det kræve en højere rente på obligationerne, hvilket vil betyde, at USA omkostninger til gæld vil vokse yderligere. Det vil også betyde en højere rente på den almindelige amerikaners boliglån og kreditkort, hvilket vil gøre det endnu vanskeligere, at sparke gang i den stillestående amerikanske økonomi. Alt dette vil naturligvis sætte turbo på USA´s gældsproblemer, hvilket alt andet lige også vil accelerere guldprisens flugt opad.

 

Et alternativt scenarie kunne være at nedgraderingen ville virke som et ”wake up call” for de amerikanske politikere, så de for alvor tog fat på gældsproblemerne. Baseret på den senestes tids cirkus om hævningen af gældsloftet virker dette scenarie dog ikke sandsynligt – desværre må man sige, selvom man har sine værdier i guld.

0

Gældslofts ”løsningen” – hvordan påvirker det guldprisen?

Flere guldanalytikere havde forventet, at kom der en aftale i hus omkring en hævning af gældsloftet, kunne det have en negativ effekt på guldprisen, så den i en periode ville komme ned omkring 1500$/ounce. Vi så et kort fald i prisen på guld i går – dog aldrig under 1600$/ounce – og som jeg skriver dette, er prisen på guld på sit højeste nogensinde (korrigeret for inflation er vi dog stadig langt fra rekorden – læs: Har guldprisen ramt toppen…).

Hvorfor falder guldprisen ikke, når USA bekæmper sin gæld?

Så hvorfor falder guldprisen ikke? Kort fortalt, har investorerne ikke tillid til, at den aftale USA har indgået løser ret meget. Det ser man ved at guldpriserne fortsætter opad, mens aktierne falder markant i dag. USA har hævet gældsloftet, hvilket i princippet svarer til, at man i en husholdning, der ikke kan betale sine regninger for hævet sin kassekredit. Det udskyder problemerne og køber tid til at finde en løsning, men det løser ikke det grundlæggende problem, nemlig at man bruger flere penge end man får ind. Hævningen af gældsloftet, står som bekendt ikke alene, men er suppleret en række besparelser. Det er naturligvis et skridt i den rigtige retning, men det er langt fra stort nok. Chris Martenson kommer med et bud på hvilke forudsætninger, der ligger til grund for forhandlingerne om besparelser og hævelse af gældsloftet – Læs hele Chris Martensons artikel her. Forudsætningerne stammer højst sandsynligt congressional budget office, der forudser en årlig vækst i USA’s indtægter på 11,4 %, mens udgifterne kun stiger 3,9 % og BNP årligt vil vokse med 4,95 % frem mod 2016. Ser vi isoleret på BNP, er væksten helt aktuelt på 1,3 %. At BNP i en periode hvor man gennemfører nedskæringer – hvilket normalt har en negativ effekt på BNP – forventer en kraftig vækst i BNP er særdeles optimistisk. At indtægterne, uden at man øger skatterne, skal stige 11,4 % årligt er efter min vurdering stærkt usandsynligt

Skal jeg så købe guld, sølv eller andre ædelmetaller nu?

Hvorvidt du vælger at købe guld eller ej, må du selv vurdere. I min optik er gældskrisen i USA dog langt fra ovre. I den nære fremtid vil fokus være på om USA beholder sin AAA rating og i tilfælde af en nedgradering, hvad vil det så betyde for den amerikanske økonomi. Jeg holder i hvert fald i mit guld og sølv -  og vil formentligt gøre det et godt stykke tid endnu.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du som altid velkommen til at kommentere i boksen nedenfor.