Bliver USA det nye Grækenland?

Alle taler om Grækenland og konsekvenserne af en statsbankerot – men hvad med USA? Et scenarie, der vil få et eventuelt græsk statsbankerot, til at minde brisen fra en sommerfugls vingeslag i forhold til det økonomiske stormvejr en statsbankerot i verdens største økonomi vil medføre.

En statsbankerot i USA, verdens største og mægtigste økonomi og i den grad symbolet på fremgang og velstand, kan være svært at acceptere, men kan på trods af dette være nært forestående.

Det amerikanske gældsloft, det vil sige den maksimale gæld USA kan optage, er på 14.300.000.000.000$. Ja, 14.300 milliarder dollar og loftet er nu nået. Det svarer til, at hver amerikaner – babyer, hjemløse, pensionister inklusiv – i runde tal skylder 45.000$ eller en lille kvart million danske kroner.  Ifølge den amerikanske finansminister Tommy Geithner, er den 2. august den absolut sidste chance for USA til at hæve gældsloftet, sker det ikke, vil USA ikke kunne overholde sine forpligtelser overfor udlandet. P.t. er der dog ikke opnået enighed i kongressen om at hæve gældsloftet, på trods af at præsident Obama har meldt ud, at det er absolut essentielt at der findes en løsning. På grund af de alvorlige konsekvenser, en eventuel manglende enighed om at hæve gældloftet vil have, forventes det dog at der opnås enighed. En hævelse af gældsloftet vil give USA tid til at indføre økonomiske reformer. Spørgsmålet er, om det er tidsnok til at få gælden under kontrol, eller det blot er at udskyde problemerne, mens gælden vokser sig større og større og dermed endnu vanskeligere at komme af med.  Per den 25.08.2011 er der stadig ikke opnået enighed - læs artikel på Politiken

De amerikanske politikere har indset, at det er nødvendigt med reformer for overhovedet at have en chance for at få den amerikanske gæld under kontrol. Demokraterne og republikanerne er dog fundamentalt uenige i hvordan dette skal gøres og så længe der ikke opnås enighed, graves det amerikanske gældshul dybere og dybere. Samtidigt vil den amerikanske stats udgifter til sociale forpligtelser og sundhed eksplodere de kommende år, i takt med at babybommer generation rammer pensionsalderen.

De globale økonomiske konsekvenser af en amerikansk statsbankerot vil være uoverskuelige, men vil med sikkerhed sende guldprisen på himmelflugt. Aktiemarkederne vil blive hårdt ramt og amerikanske statsobligationer, hvor mange tidligere har flyttet deres penge hen i usikre tider, vil ikke være et reelt alternativ. Hvor flytter man så sine penge hen? Var der nogen der sagde guld?