Gældslofts ”løsningen” – hvordan påvirker det guldprisen?

Flere guldanalytikere havde forventet, at kom der en aftale i hus omkring en hævning af gældsloftet, kunne det have en negativ effekt på guldprisen, så den i en periode ville komme ned omkring 1500$/ounce. Vi så et kort fald i prisen på guld i går – dog aldrig under 1600$/ounce – og som jeg skriver dette, er prisen på guld på sit højeste nogensinde (korrigeret for inflation er vi dog stadig langt fra rekorden – læs: Har guldprisen ramt toppen…).

Hvorfor falder guldprisen ikke, når USA bekæmper sin gæld?

Så hvorfor falder guldprisen ikke? Kort fortalt, har investorerne ikke tillid til, at den aftale USA har indgået løser ret meget. Det ser man ved at guldpriserne fortsætter opad, mens aktierne falder markant i dag. USA har hævet gældsloftet, hvilket i princippet svarer til, at man i en husholdning, der ikke kan betale sine regninger for hævet sin kassekredit. Det udskyder problemerne og køber tid til at finde en løsning, men det løser ikke det grundlæggende problem, nemlig at man bruger flere penge end man får ind. Hævningen af gældsloftet, står som bekendt ikke alene, men er suppleret en række besparelser. Det er naturligvis et skridt i den rigtige retning, men det er langt fra stort nok. Chris Martenson kommer med et bud på hvilke forudsætninger, der ligger til grund for forhandlingerne om besparelser og hævelse af gældsloftet – Læs hele Chris Martensons artikel her. Forudsætningerne stammer højst sandsynligt congressional budget office, der forudser en årlig vækst i USA’s indtægter på 11,4 %, mens udgifterne kun stiger 3,9 % og BNP årligt vil vokse med 4,95 % frem mod 2016. Ser vi isoleret på BNP, er væksten helt aktuelt på 1,3 %. At BNP i en periode hvor man gennemfører nedskæringer – hvilket normalt har en negativ effekt på BNP – forventer en kraftig vækst i BNP er særdeles optimistisk. At indtægterne, uden at man øger skatterne, skal stige 11,4 % årligt er efter min vurdering stærkt usandsynligt

Skal jeg så købe guld, sølv eller andre ædelmetaller nu?

Hvorvidt du vælger at købe guld eller ej, må du selv vurdere. I min optik er gældskrisen i USA dog langt fra ovre. I den nære fremtid vil fokus være på om USA beholder sin AAA rating og i tilfælde af en nedgradering, hvad vil det så betyde for den amerikanske økonomi. Jeg holder i hvert fald i mit guld og sølv -  og vil formentligt gøre det et godt stykke tid endnu.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du som altid velkommen til at kommentere i boksen nedenfor.