Loft over kursen på Schweizerfranc – efterspørgslen på guld øges

Farvel til endnu en sikker havn?

Den Schweiziske centralbank erklærede i dag at den ikke vil acceptere at schweizerfrancen handles til under 1.20 i forhold til euroen. Det resulterede straks i et kursfald på cirka 8,5 %. Derved er schweizerfrancens status som ”sikker havn” tvivlsom.

Det betyder, at mange formentligt vil kigge efter alternativer til schweizerfrancen når de søger en ”sikker havn”. Der er efterhånden ikke mange alternativer tilbage ud over statsobligationer i stærke økonomier som eksempelvis tyske statsobligationer og så selvfølgeligt guld.

Efterspørgslen på guld øges

Alt andet lige, vil de betyde at efterspørgslen på guld vil forøges og vi kan forvente yderligere stigninger den kommende tid.

Generelt har volatiliteten på guldmarkedet været meget stor de seneste dage. Tydeligst illustreret ved at fald på 11 % som allerede er indhentet igen, hvilket kan indikere, at vi står overfor et stort spring i guldprisen.