Sølv – gulds vilde lillebror med det store potentiale

Jeg har længe villet lave et indlæg om sølv. Med de sidste ugers action på de finansielle markeder, har mit fokus dog været andre steder, men her en lille introduktion til sølv, som forhåbentligt løbende vil blive fulgt op af flere indlæg.

Hvordan adskiller sølv sig fra guld som investering?

Lige som guld, har sølv traditionelt fungeret som betalingsmiddel og har derfor mange af de samme egenskaber som guld i investerings øjemed. Det vil sige, der hvor folk søger hen i krisetider og som et værn mod inflation. Modsat guld, er sølv også et industrimetal, der i høj grad forbruges i blandt andet elektronik-, foto- og solenergiindustrien. Det betyder at det er mere komplekst at forudsige prisudviklingen på sølvprisen, da sølvprisen udover at blive påvirket af de samme elementer, der påvirker guldprisen også påvirkes af industriefterspørgsel og risikoen for sølv bliver en knap ressource i forhold til industrien. Generelt er sølvprisen mere volatil end guldprisen (det vil sige, at udsvingene på sølvprisen oftest er større end det gælder for guld), så som sølvinvestor skal man forberedt på at sølvprisen indimellem kan tage et relativt stort dyk. Omvendt kan det også gå meget hurtigt den anden vej.

Sølvprisens udvikling

Sølvprisen har de seneste år oplevet en udvikling med meget store prisstigninger, der minder om udviklingen i guldprisen. I forbindelse med nedgraderingen af USA’s kreditværdighed, så vi dog et eksempel på hvordan sølv og guldprisen kan udvikle sig i forskellige retninger. For mens guldprisen steg kraftigt, så vi et lille fald i sølvprisen. Faldet i sølvprisen skyldes, som nævnt ovenfor, at sølv finder stor anvendelse i industrien og i perioder med økonomisk usikkerhed vil sådanne råvarer falde i pris på grund af forventningerne om faldende efterspørgsel i industrien. Derfor vil den fremtidige udvikling i sølvprisen i højgrad afhænge af om investorerne primært ser sølvet som en industri råvarer eller som et ædelmetal på lige fod med guld. Fortsætter guldprisen sin udvikling opad, er jeg af flere årsager overbevidst om at sølv ikke bare vil blive trukket med op, men forholdsmæssigt vil nærme sig guldprisen

Sølv er ekstremt undervurderet i forhold til guld

Historisk set har prisforholdet mellem guld og sølv været 1:16. Det vil sige der skulle 16 vægtenheder sølv til at købe en vægtenhed guld. Med en aktuel sølv pris på 39$/ounce en guldpris på 1740$/ounce er forholdet 1:45. Det vil sige, at med den aktuelle guldpris skal sølv op i en pris der hedder 108$/ounce for at forholdet hedder 1:16.

Sølv ETF – den store joker

Der er købs store mængder sølv igennem exchange traded funds. Flere sølveksperter hævder at fondene umuligt kan ligge inde med  sølv, der svare til de aktier, der er udstedt. Viser dette sig at være sandt, vil det betyde en gevaldig stigning i fysisk sølv. Så med mindre du handel sølv på den korte bane anbefaler jeg at købe fysisk sølv. Du kan købe fysisk sølv både hos Goldmoney og BullionVault.

Skal jeg så investere i sølv?

Risikoen ved sølv, kan som nævnt være, at sølv primært bliver set som en industri råvarer, hvilket vil betyde at sølv vil falde, hvis den økonomiske krise udvikler sig yderligere. I betragtning af sølvprisens paralleludviklingen med guld tyder meget dog på at flertallet af investorerne primært ser sølv som et ædelmetal på lige fod med guld.

Min vurdering er, at vælger man at investere i sølv løber man en lidt større risiko end ved guld. Til gengæld er den potentielle gevinst enorm. Så er du villig til at påtage dig en øget risiko og ikke bange for et par bump på vejen kan sølv ende med at være et særdeles godt alternativ til guld.

Læs hvor du kan købe sølv og guld

Se den aktuelle og historiske udvikling i sølvprisen