Starter Italien lavinen, der vil sende guldet på himmelflugt?

I går steg renten på 10-årige italienske statsobligationer til over 7 %. Det betyder, at de renter Italien skal betale, når gælden skal refinansieres vil blive så høje, at det synes umuligt, at Italien kan få gælden under kontrol. 7 % grænsen er kritisk, da det var på det niveau Irland, Grækenland og Portugal erkendte, at de ikke selv kunne løse deres gældsudfordringer og bad EU om hjælp. Italien er dog hverken Grækenland, Portugal eller Irland. Den italienske økonomi er af en anden helt anden størrelse og Italiens statsgæld er den tredje største i verden, kun overgået af USA og Japan. Dette gør det meget vanskeligt at se, hvordan EU skal kunne redde Italien.  Ender det med en italiensk statsbankerot, er det næsten uundgåeligt, at andre lande bliver revet med i faldet. Spanien og Frankrig står formentligt først for, hvilket vil starte en lavine der vil rulle hen over verdensøkonomien.

Hvad betyder det for guldet?

Det er meget vanskeligt, at spå om konsekvenserne af et italiensk statsbankerot og derved også guldprisen. Meget afhænger af hvordan centralbanker og investorer reagerer.  Det mest sandsynlige scenarie er, at centralbankerne forsøger at løse krisen ved at trykke flere penge, da det efterhånden er det eneste våben de har tilbage i arsenalet.  Det er ensbetydende med et inflationsscenarie. Når folk oplever, at deres opsparing skrumper i takt med inflationen vil de søge mod guld, hvilket kan sende guldprisen massivt opad.  Mister investorerne endegyldigt tilliden til statsobligationer – uanset om de amerikanske, græske eller tyske, vil guld og andre ædelmetaller stå tilbage som den eneste ”sikker havn” investering, hvilket ligeledes vil føre til store stigninger.

På den lidt kortere bane, er det dog ikke umuligt at vi vil opleve fald i guldprisen, da manglen på likviditet, kan føre til at hedge fonde og lignende vil blive tvunget ud i at sælge ud af guldet for at skaffe likviditet, hvilket var de vi så i forbindelse med faldet i guldprisen for et par måneder siden. Faldet er dog tæt på at være indhentet igen, ligesom det vil blive det i ovenstående scenarie.

Hvor køber jeg guld og andre ædelmetaller?

Hvorfor investere i guld, sølv og andre ædelmetaller?

Hvordan investerer jeg i guld, sølv og andre ædelmetaller?

Aktuelle guldpriser og sølvpriser